ITO SẼ SỚM QUAY LẠI...

Sau khoảng thời gian dài khảo sát ý kiến của mọi người thì có khoảng 80% ý kiến cho rằng nên đưa ITO Comeback!

Sau khi suy nghĩ thì BQT ITO quyết định sẽ đưa ITO quay trở lại trong thời gian tới. Rất mong những Anh Em đã gắn bó với ITO từ lúc mới thành lập cho đến nay cũng quay trở lại chung tay xây dựng Cộng Đồng IT Việt Nam!

BQT ITO (Tham gia Group).